Pridobitev subvencije za okna

Tako kot v letu 2013 in leta poprej, nudi Eko sklad subvencije za okna tudi v letu 2014. Kako si pridobiti subvencijo za okna preberite v nadaljevanju.

Subvencije za okna

 

V kolikor razmišljate o menjavi stavbnega pohištva, vam nudi Eko sklad subvencije za okna. Le te so za leto 2014 namenjene izključno menjavi stavbnega pohištva (oken in balkonskih vrat) z novimi lesenimi okni ter vrati. Subvencije vam ne pripadajo v naslednjih primerih:

  • pri novogradnji oz. prvi vgradnji stavbnega pohištva
  • pri menjavi stavbnega pohištva s PVC okni in vrati
  • za menjavo vhodnih in garažnih vrat

Da pridobite subvencije za okna, morate na Sklad pravočasno oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo z vsemi potrebnimi prilogami. Med obvezne priloge sodijo:

  • predračun podjetja, ki je na seznamu dobaviteljev
  • fotografije med samim postopkom vgradnje iz katerih so razvidni materiali za tesnenje po smernicah RAL montaže

Eko sklad vam subvencije za okna prizna za:

  • demontažo starega stavbnega pohištva (fiksnih zasteklitev, oken in balkonskih vrat) ter RAL montažo novih lesenih oken, vrat in zasteklitev
  • nakup in montažo senčil
  • nakup in montažo okenskih polic ter
  • finalno obdelavo špalet

Investicija ne sme biti izvedena pred samo oddajo vloge na sklad. Vlogo lahko poda le lastnik nepremičnine ali družinski člani, ki imajo soglasje lastnika. Subvencije za okna so namenjene le fizičnim osebam za investicije na stanovanjskih stavbah.

Pridobitev subvencije za okna 5.00/5 (100.00%) 16 votes